DEFI NÂNG CAO

Current Status
Not Enrolled
Price
Get Started

Với rất nhiều ưu điểm nổi bật thì Defi đang ngày càng mở rộng các ứng dụng trên các blockchain như Ethereum, BSC, PolkaDot, Near,… Mục đích của DeFi là tạo ra một hệ thống tài chính hoàn toàn mới, hoàn toàn độc lập với nền kinh tế tài chính truyền thống (TradFi). Và để hiểu được Defi là gì và những ứng dụng của nó trong thực tế như thế nào thì mọi người hãy cùng mình khám phá trong Chương 3 này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *